Informujte se
774 408 416
Pište na
athena@athena.cz

Informace pro zájemce


Podmínkou přijetí do jednoletého denního jazykového (pomaturitního) studia je:

v 1. kole zápisu - do 30. 6.:

 • vyplnění on-line přihlášky (ZDE)
 • nebo odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy na Tovačovského ulici 337 v úředních hodinách (pondělí až čtvrtek: 8:00 h - 12:00 h, 12:30 h - 17:00 h, pátek: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:45 h)
 • nebo zaslání přihlášky e-mailem (athena@athena.cz)
 • nebo zaslání přihlášky poštou (Jazyková škola ATHENA, Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž)
 • přihlášku si můžete stáhnout ZDE

 

v 2. kole zápisu (v případě volných míst) - do 31. 8.:

 • vyplnění on-line přihlášky (ZDE)
 • nebo odevzdání přihlášky v kanceláři jazykové školy na Tovačovského ulici 337 v úředních hodinách (pondělí až čtvrtek: 8:00 h - 12:00 h, 12:30 h - 17:00 h, pátek: 8:00 h - 12:00 h, 12:30 h - 13:45 h)
 • nebo zaslání přihlášky e-mailem (athena@athena.cz)
 • nebo zaslání přihlášky poštou (Jazyková škola ATHENA, Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž)
 • přihlášku si můžete stáhnout ZDE

 

Dále následuje:

 • převzetí Rozhodnutí o přijetí ke studiu;
 • podpis Smlouvy o studiu;
 • dodání kopie maturitního vysvědčení;
 • úhrada 1. části školného.

Dále je možno se osobně přihlásit během září na uvolněné místo.

 

Po zaslání Vaší přihlášky ke studiu obdržíte od naší školy pozvánku, ve které Vám bude sděleno, kdy se máte dostavit k podpisu smlouvy o studiu, která obsahuje podrobnosti o studiu, přesný harmonogram výuky a informaci o úhradě školného včetně stornovacích podmínek. Smlouva o studiu rovněž přesně definuje naše vzájemná práva a povinnosti.

 

Vaše přihláška bude považována za závaznou po podpisu smlouvy o studiu a úhradě 1. části školného.

 

V případě, že budete přihlášeni do jednoletého denního studia, budete mít zaplaceno školné a následně budete přijati ke studiu na VŠ, sdělte nám tuto skutečnost obratem. Pokud tak učiníte do 31. 8. 2020, školné Vám bude vráceno v plné výši včetně zápisného, zaplatíte jen stornovací poplatek ve výši 300 Kč. Uchazeč v tomto případě musí škole předložit originál dokladu o přijetí na VŠ/VOŠ. Pokud naší škole oznámíte svoje přijetí na VŠ až po tomto termínu, ale do 7. 9. 2020, bude Vám vráceno 75% složené částky. Po 7. 9. 2020 se složená částka nevrací.

 

Statut studenta se všemi sociálními výhodami splňují posluchači, kteří skládají první maturitní zkoušku v roce 2019. Ostatní jsou zařazeni jako posluchači.

Jazyková škola ATHENA

Tovačovského 337
767 01 Kroměříž

© 2020 ATHENA - Všechna práva vyhrazena

Tvorba webu

logo-hexa

HexaDesign